De komst van Google's Cookie Consent Mode v2?

Ben jij al op de hoogte van de veranderingen die aanzienlijke invloed zullen hebben op jouw advertenties? Op 6 maart 2024 is het zover: Google lanceert cookie consent mode v2. Deze aankomende update markeert een cruciale verandering in hoe websites en adverteerders met cookies en gebruikersdata omgaan. De update heeft grote gevolgen voor jouw marketinginspanningen en daarmee het resultaat. In deze blog bespreken we wat cookie consent mode v2 precies is, wat de voordelen en nadelen zijn, en wat dit voor jou als website-eigenaar of adverteerder betekent.

Wat is cookie consent mode v2?

Cookie consent mode v2 is een nieuwe manier om toestemming te vragen voor het gebruik van cookies op websites. Het is een geüpdatete versie van de huidige cookie consent mode, die in 2020 werd gelanceerd. Deze verandering is een gevolg van de nieuwe Digital Markets Act (DMA) van de Europese Unie, die strengere eisen stelt aan hoe bedrijven toestemming verkrijgen en gebruikersdata verwerken. De belangrijkste verandering is dat cookie consent mode v2 meer gedetailleerde toestemming vereist van gebruikers.

Voordelen van cookie consent mode v2

In een tijd waarin privacy en controle over persoonlijke gegevens steeds belangrijker worden, worden regels steeds verder aangescherpt, vandaar het ontstaan van de Cookie Consent Mode v2. Hier zitten vooral voor de gebruikers voordelen aan:
Onderkant formulier

 • Meer transparantie en controle
  In een tijd waar privacy en controle centraal staan, biedt Cookie Consent Mode v2 gebruikers meer helderheid. Gebruikers kunnen exact zien voor welke doeleinden hun data wordt gebruikt en kunnen specifieke toestemming geven per doelgroep.

 • Betere privacybescherming
  De update geeft gebruikers meer zeggenschap over hun data. Ze hebben nu de mogelijkheid om hun data niet te delen met derden, waardoor privacybescherming op een hoger niveau komt te liggen.

   
 • Voldoen aan de AVG
  Voor websites betekent Cookie Consent Mode v2 een stap in de richting van naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het voldoen aan deze regelgeving wordt met deze update aanzienlijk eenvoudiger.

Struikelblokken voor website-eigenaren en adverteerders

Het is belangrijk dat website-eigenaren en adverteerders zich goed voorbereiden op de komst van cookie consent mode v2. Het brengt niet alleen voordelen met zich mee, maar ook uitdagingen voor website-eigenaren en adverteerder:
 

 • Complexer voor website-eigenaren
  Website-eigenaren dienen hun cookiebeleid aan te passen en de website te configureren om naadloos samen te werken met Cookie Consent Mode v2. Een noodzakelijke, maar complexe taak.

   
 • Minder data voor adverteerders
  Door striktere cookieconsent-handhaving kunnen metingen mogelijk dalen, maar dit betekent niet noodzakelijk dat jouw website minder bezocht wordt. Het is een gevolg van aangescherpte wetgeving.

   
 • Mogelijk lagere conversieratio's
  Minder relevante advertenties kunnen resulteren in lagere conversieratio's, waarmee de impact van de update voelbaar wordt.

Consequenties bij niet-naleving

Website-eigenaren die zich niet aan de nieuwe regels houden, lopen het risico op diverse consequenties:

 • Boetes
  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan boetes opleggen tot €20 miljoen of 4% van de wereldwijde jaaromzet, afhankelijk van wat hoger is.

   
 • Verlies van gebruikersvertrouwen
  Transparantie over het gebruik van cookies is essentieel om het vertrouwen van gebruikers te behouden.

   
 • Minder effectieve marketing
  Advertenties die niet goed zijn afgestemd, resulteren in minder effectieve marketingcampagnes.

   
 • Beperkte toegang tot Google-diensten
  Niet-naleving kan leiden tot beperkte toegang tot bepaalde Google-diensten, zoals Google Analytics.

Het is dus belangrijk dat je je met jouw website goed voorbereid op de komst van cookie consent mode v2 en zich aan de nieuwe regels houdt.

Laten we dit samen op tijd regelen!

Bij ibizz zijn we al geruime tijd bezig met voorbereidingen, en ons team staat klaar om Google Consent Mode v2 te implementeren op jouw website. We passen de techniek achter de "cookiebanner" aan op de website met de volgende stappen:

 • Cookie weergave site geoptimaliseerd, conform recente wetgeving.
 • Cookie verklaring communiceert met cookie consent v2 container van GTM.
 • Cookie verklaring voorzien van de scripts die geïnstalleerd zijn (wetgeving aanpassing).
 • Tagmanager ingericht, alle scripts voorzien van juiste codering.
 • Extra controle op volledige werking.

Ons team staat klaar om jouw vragen te beantwoorden en je te ondersteunen. Neem gerust contact met ons op, dan zorgen we er samen voor dat de implementatie efficiënt & tijdig verloopt.

Benieuwd? Neem contact op met onze specialisten voor extra informatie.